poniedziałek, 9 grudnia 2013

Keep Calm and Eat Chocolate!


 Hello December! So much work, so much Christmas preparation, so many meeting and such a long shopping list – and of course so little time. If you also feel sometimes that you can’t complete all your plans, you are more and more tired and instead of enjoying December you are more and more frustrated just keep calm and eat black chocolate! Seriously. It helped me! I don’t eat any other sweets right now. I chose black chocolate with almonds or other nuts. Did you know that black chocolate has got so many good benefits for our health? It’s the best – well, the tastiest – weapon in fight with stress! Try it!

Już grudzień! Tak dużo pracy, tak dużo przygotowań świątecznych, tyle spotkań i tak długa lista zakupów – i oczywiście – tak mało czasu. Jeśli wy też czujecie czasami, że nie dacie rady ogarnąć wszystkich swoich obowiązków, jesteście coraz bardziej zmęczenie i zamiast cieszyć się grudniem jesteście coraz bardziej rozdrażnieni, w takim razie zachowajcie spokój i zjedźcie ciemną czekoladę! Naprawdę. Właśnie ona pomogła mi w nerwowych chwilach. W tej chwili zrezygnowałam z innych słodkości i wybrałam gorzką czekoladę z migdałami lub innymi orzechami. Czy wiecie, że ciemna czekolada ma ogromnie dużo pożytku dla naszego zdrowia? Jest najlepszą – a na pewno najsmaczniejszą – bronią w walce ze stresem! Polecam!

www.stylowi.pl
Note supposed to appear earlier with pictures of my chocolate, but unfortunately someone - I'm not saying who - ate the whole chocolate bar!

Post miał pojawić się wcześniej z moimi zdjęciami, ale niestety ktoś - nie będę mówiła kto - pożarł całą czekoladę!